Aile Hukuku

 • Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları
 • Evlenme işleminin tamamlanmasına dair davalar (evlenme koşulları, iddet müddetinin kaldırılması vs)
 • Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar
 • Boşanma davaları
 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar
 • Mal paylaşımından kaynaklı danışmanlık hizmeti ve davalar
 • Velayet ve şahsi münasebet tesisi talepli davalar
 • Çocuk için iştirak nafakası davaları (nafaka talebi, nafakanın arttırılması davası, nafakanın indirilmesi davası vs)
 • Eş yararına nafaka (tedbir nafakası, yoksulluk nafakası)
 • Aile konutunun eşlerden birine tashihi davası
 • Yardım Nafakası davaları
 • Soy bağının kurulması davaları (soy bağının reddi davası, tanıma ve babalık davaları)
 • Evlat Edinmeden kaynaklı davalar
 • İddet Müddetinin Kaldırılması