Prensiplerimiz

  • Müvekkillerimizin her türlü hukuki taleplerini, onların hak ve çıkarlarının gerektirdiği şekilde sonuçlandırmak için titizlikle takip etmeyi;
  • Avukatlık mesleğinin temel sorumlulukları, hukuk, adalet ve hakkaniyet bağlamında ve etik değerler ışığında uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmayı ve bunun için bütün bilgi ve birikimimizi seferber etmeyi;
  • Müvekkillerimize dair her türlü bilgi ve belgenin mahremiyetine inanarak üçüncü şahıslar ya da makamlar nezdinde paylaşmamayı, gizliliğe azami özeni göstermeyi;
  • Hukuk kurallarının yargı mekanizması, özel ve tüzel kişi ve kurumlar nezdinde tam olarak uygulanmasını sağlamayı;
  • Hukuk ve adaletin korunması ve hükmünü icra etmesi için üzerine düşen görevi insanlık gereği her platformda yerine getirmeyi vazgeçilmez temel prensip kabul ediyoruz.
  • Hukuka ve meslek ilkelerine bağlılık çerçevesinde, adalete, hakkaniyete, mesleğimizin onuru ve müvekkillerimizin hak ve çıkarlarına öncelik tanınarak, uyuşmazlıkların giderilmesi ve kesin bir hukuki çözüme kavuşturulmasında müvekkillerimizin ihtiyaçlarına azami ölçüde ve en kısa sürede cevap vermek temel ilkemizdir.