İş Hukuku

  • Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmeleri
  • İşçilik Hak ve Alacaklarından Kaynaklanan Davalar
  • Sigortalılığın Tespiti
  • İş Kanunundan kaynaklanan ihtarname ve ihtarnamelerin hazırlanması
  • Belirli – Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Danışmanlık Hizmetleri