Eşya ve Gayrimenkul Hukuku

 • Tespit davaları
 • Müdahalenin men’i davaları
 • Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası
 • Ortaklığın giderilmesi davaları
 • Gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Cebri tescil davaları
 • Geçit hakkı kurulması davası
 • Şufa (önalım) davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Tapu iptal davaları
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
 • Kat Mülkiyeti
 • Kira sözleşmesi hazırlamak
 • Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı, hapis hakkı davası
 • Kira tespit davası
 • Tahliye davaları