Kişiler Hukuku

  • Ad – Soyadı Düzeltme ve Değiştirme Davaları
  • Yaş Tashihi
  • Kazai Rüşt ( Ergin Kılınma )
  • Soybağının Reddi, Düzeltilmesi ve Babalık Davaları
  • Vesayet ve Kayyım atanmasına ilişkin davalar
  • Kişiler hukukundan kaynaklanan sair dava ve işler.