Ticaret ve Şirketler Hukuku

  • Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması
  • Şirket Kuruluşları
  • Ortaklıklar
  • Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri
  • Ticaret Hukuku
  • Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Şirket Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Danışmanlık Hizmetleri