Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru-Başvurucunun Ölümü Halinde İzlenecek Usul...

İç hukuk yolları tüketilerek Hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesine yapılan Bireysel Başvuru sonuçlanmadan önce Başvurucunun vefatı halinde Bireysel Başvuru hakkında izlenecek usule ilişkin Anayasa Mahkemesinin 29/06/2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2018/25711 E. sayılı Başvuruya istinaden vermiş olduğu 10/05/2022 tarihli kararında da atıf yapılan 2017/21163 Başvuru sayılı kararında; 

''Bireysel Başvuru yapıldıktan sonra ölen başvurucuların mirasçılarının  başvuruyu devam ettirmeleri yönündeki taleplerini Anayasa Mahkemesine iletebilecekleri makul sürenin-haklı mazeretler saklı kalmak kaydıyla- ölüm tarihinden itibaren 4 ay olduğuna...'' karar vermiştir. 

Anılan karar gereğince Bireysel Başvuru sonrasında başvuru hakkında karar verilmeden önce vefat eden başvurucuların yasal mirasçılarının haklı sebep olmayan hallerde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde başvuruyu devam ettirdiklerine dair taleplerini Anayasa Mahkemesine iletmeleri gerekmektedir. Aksi halde Anayasa Mahkemesince başvuru hakkında düşme karar verilecektir. 

Olası hak kayıplarının önüne geçilmesi bakımından anılan sürelere dikkat edilmesi, süreçlerin sağlıklı yürütülebilmesi bakımından hukuki yardım alınması düşünülmelidir. 

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2014/17466

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-7.pdf